SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.

Vi behöver experthjälp och det är bråttom
2023-12-06 12:00

I och med den tänkta etableringsytan för tunnelbanan på Älvsjö IP tänker Region Stockholm att barnen under 9-10 år ska träna jämte en byggarbetsplats med tung lastbilstrafik som när det är som mest intensivt lämnar IP var tredje minut. Hur partiklar, utsläpp och buller påverkar barnen finns det än så länge ingen som har utrett inom projektet. I det yttrande till Region Stockholm som föreningen håller på att sammanställa vill vi ta med fakta kring detta.

 

 Vi söker därför dig som är:

 

  • förälder och läkare som kan tänka dig att hjälpa oss att få fram fakta från forskning inom området. Gäller både lungor och luftvägar samt effekt av buller.
  • förälder till barn som har luftvägsbesvär eller astma och som kan rekommendera erfarna läkare vi kan kontakta som kan hjälpa oss inom området.

 

Vi behöver vara fler som arbetar mot att Älvsjö IP blir en byggarbetsplats annars sätts spaden i marken i slutet av 2025. Kontakta elin.brundin@alvsjoaik.se  tel. 073 074 45 35 

 

 

 

 

I lokalpressen om tunnelbanan och Älvsjö IP
2023-12-05 18:08

Vi har uppmärksammats både i Bättre Stadsdel och Mitti

gällande att Region Stockholm vill lägga etableringsytan för nya tunnelbanan på Älvsjö IP. Just nu håller vi inom föreningen på att sammanställa ett yttrande där vi starkt ifrågasätter valet av etableringsyta. Vi har även bjudit in projektledarna för nya tunnelbanan till möte på Älvsjö IP för en fortsatt dialog i frågan.

Ny merch på plats
2023-12-05 14:15

Nu har vi fyllt på inför 2024 i kafeterian. Vi börjar med att hålla kvällsöppet måndagen den 11 december fram till kl. 19:00.  Ytterligare kvällsöppet innan jul kommer. Du kan också alltid chansa dagtid, vardagar, på att komma förbi så öppnar vi upp och säljer det du önskar köpa. Knacka då på hos Fotbollskontoret

 

Provkläder för overaller är inte ännu på plats. Vi räknar med att de ska anlända inom två veckor. Tanken är att det sedan ska finnas en permanent provstege i kafeterian.

 

 

2023-11-27 18:00
Hjälp oss påverka Älvsjö IP:s framtid

Vi vill uppmärksamma alla på att i slutet av 2025 planerar Region Stockholm att anlägga en gigantisk etableringsyta för tunnelbanan på grusplanen, Älvsjö IP. Det är inte bara grusplanen som kommer att tas i anspråk, plan 3 (Santisvallen) kan endast användas begränsat, kullarna med träd där flaggorna står är tänkt att sprängas bort till förmån för lastbilarna som ska ner och upp ur byggtunneln för att transportera bort schaktmassor. Vi har fått information om att dessa lastbilar, när det är som mest intensivt, ska lämna IP var tredje minut och då korsa gång- och cykelbana. Arbetet kan pågå mellan kl. 07-22 alla dagar i veckan. Hur bullernivå, avgaser, och damm påverkar våra barn samt hur vi på ett säkert sätt kan ta oss in/ut till IP finns det idag inga konkreta svar på. Arbetet med etablering av tunnelbanan kommer att pågå under cirka 10 år.

Gällande grusplan har föreningens ambition i flera år varit att få till ytterligare en konstgräsplan. Detta har varit på agendan i möten med idrottsförvaltningen år efter år där Idrottsförvaltningen är av samma åsikt som vi angående att ytan ska användas till fotboll dock har förvaltningen hittills inte har haft möjlighet att prioritera Älvsjö IP. Idrottsförvaltningen har i en skrivelse till Region Stockholm motsatt sig att Älvsjö IP används i etableringsarbetet.

 

Hjälp oss att påverka att andra alternativ väljs. Besök Stockholmsmässan den 28 nov kl. 18-20 för att ställa frågor till Regionen  Skriv även på vårt upprop och lämna din synpunkt till Region Stockholm direkt, länkar via QR-koden i bilden.

Material från mötet med polis och socialtjänsten
2023-11-27 15:00

Stort tack till alla som deltog på mötet den 19 november med temat:

 

"Tillsammans mot nyrekrytering till gängen. Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning och lokalpolisområde Globen"

 

Här finns det material som polisen och socialtjänsten delgav på mötet.

 

Som ett led i samarbetet med polisen och socialtjänsten har nu föreningen två nya policydokument.

Stor risk att Älvsjö IP blir byggarbetsplats för tunnelbanan - ditt engagemang behövs!
2023-11-24 09:00

Tidigt i våras gjorde vi ett upprop med anledning av risken att tunnelbanebyggandet till Älvsjö skulle drabba vår idrottsplats och därmed våra barn och ungdomar 

 

I veckan har vi informerats om att det enda förslaget som kvarstår för etableringsytor och arbetstunnel är Älvsjö IP. Om detta förverkligas kommer våra barn och ungdomars idrottande att ske i en miljö av lastbilar, buller och damm under c:a 10 år.

 

Som ni kan se på bilden innebär det en gigantisk inskränkning av våra ytor med konsekvenser vad gäller att kunna ta sig in och ut till idrottsplatsen. Det kommer alltså under delar av dygnet att vara en trafik med lastbilar var 3:e minut som ska korsa cykel- och gångväg in till idrottsplatsen, dessutom kommer lastbilarna att köra tätt inpå plan 1, se streckade markeringar i bilden.

 

Hela projektet drivs enligt en demokratisk process och det nuvarande samrådet är öppet från och med nu fram till 12 december.  Under denna tid kan man lämna in frågor och yttranden till Region Stockholms Förvaltning för utbyggd Tunnelbana. Vill vi förhindra att Älvsjö IP blir en byggarbetsplats måste vi agera nu! 

 

Vad du kan hjälpa till med

  • Lämna din synpunkt direkt till Region Stockholm 
  • Skriv under vår namnlista Vår idrottsplats - Ingen byggarbetsplats
  • Delta och gör din röst hörd den 28 nov kl.18-20, Stockholmsmässan där Region Stockholm håller Öppet hus för frågor och synpunkter kring tunnelbanebyggandet.
  • Hjälp till i arbetsgruppen "Rädda Älvsjö IP". Vi välkomnar alla som vill vara med och bidra. Extra bra om vi kan få stöd från föräldrar med kompetens inom området gällande miljöpåverkan, juridik och samhälls/planplanering. Vi välkomnar också läkarkompetens då vi vill veta mer om hur damm under flera års tid kan påverka lungorna hos våra spelare och ledare som tillbringar många timmar/vecka på Älvsjö IP.  Vill du vara med mejla elin.brundin@alvsjoaik.se 

Många påverkas! Vi är över 2000 medlemmar i föreningen, 1700 spelare 300 ledare. Utöver drabbas även våra motståndarlag, alla spontanidrottare samt de skolor som på dagtid använder Älvsjö IP för sina idrottslektioner.

 

Här finns mer att läsa om själva projektet:

https://nyatunnelbanan.se/sv/alvsjo/

 

Ny spelare, ledare eller supporter
Nyheter från våra lag
 
Klubbsortiment
Följ oss i Social Media